Dưỡng tạo màng sơn siêu mỏng ELCOMETER 3570 (150mm, 0-1000µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

36,501,894₫

Mô tả

Độ dày: 0-1000 µm

Độ rộng: 150mm, 6 inches

Cộng 36mm (1.4”) vào độ rộng để tính tổng độ rộng

 Dưỡng tạo màng sơn siêu mỏng ELCOMETER 3570 (150mm, 0-1000µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/