Dưỡng tạo màng sơn một mặt ELCOMETER 3550 (75mm, 75µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

20,567,547₫

Mô tả

Độ dày: 75μm

Độ rộng: 75mm

Cộng 40mm (1.6”) vào độ rộng để tính tổng độ rộng

Gồm giấy hiệu chuẩn

 Dưỡng tạo màng sơn một mặt ELCOMETER 3550 (75mm, 75µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/