Dưỡng tạo màng sơn một mặt ELCOMETER 3550 (3", 3mils) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

12,947,864₫

Mô tả

Độ dày: 3 mils

Độ rộng: 3 inches

Cộng 40mm (1.6”) vào độ rộng để tính tổng độ rộng

 Dưỡng tạo màng sơn một mặt ELCOMETER 3550 (3