Dưỡng tạo màng sơn một mặt ELCOMETER 3550 (150mm, 50µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

12,947,864₫

Mô tả

Độ dày: 50μm

Độ rộng: 150mm

Cộng 40mm (1.6”) vào độ rộng để tính tổng độ rộng

 Dưỡng tạo màng sơn một mặt ELCOMETER 3550 (150mm, 50µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/