Dưỡng tạo màng sơn dạng khuôn dao ELCOMETER 3580 (50mm, 0-5000µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

39,907,296₫

Mô tả

Độ dày: 0 - 5000 µm

Độ rộng: 50mm, 2 inches

Cộng  15mm (0.6”) vào độ rộng để tính tổng độ rộng

 Dưỡng tạo màng sơn dạng khuôn dao ELCOMETER 3580 (50mm, 0-5000µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/