Dưỡng tạo màng sơn bốn mặt ELCOMETER 3540 (50mm, 50-100-150-200µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

21,239,361₫

Mô tả

Độ dày: 50, 100, 150, 200μm

Độ rộng: 50 mm

Cộng 40mm (1.6”) vào độ rộng để tính tổng độ rộng

 Dưỡng tạo màng sơn bốn mặt ELCOMETER 3540 (50mm, 50-100-150-200µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/