Dưỡng tạo màng sơn bốn mặt ELCOMETER 3540 (2", 2-4-6-8mils) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

21,239,361₫

Mô tả

Độ dày: 2, 4, 6, 8mils

Độ rộng: 2 inches

Cộng 40mm (1.6”) vào độ rộng để tính tổng độ rộng

 Dưỡng tạo màng sơn bốn mặt ELCOMETER 3540 (2