Dưỡng tạo màng sơn bốn mặt ELCOMETER 3540 (10", 2-4-6-8mils) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

30,990,317₫

Mô tả

Độ dày: 2, 4, 6, 8mils

Độ rộng: 10 inches

Cộng 40mm (1.6”) vào độ rộng để tính tổng độ rộng

Gồm giấy hiệu chuẩn

 Dưỡng tạo màng sơn bốn mặt ELCOMETER 3540 (10