Dưỡng tạo màng sơn Baker có thể điều chỉnh được ELCOMETER 3530 (50mm, 0-250µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

31,847,459₫

Mô tả

Độ dày: 0 - 250μm

Độ rộng: 50mm

Cộng 30mm(1.2") vào độ rộng để tính tổng độ rộng

 Dưỡng tạo màng sơn Baker có thể điều chỉnh được ELCOMETER 3530 (50mm, 0-250µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/