Dưỡng tạo màng sơn Baker có thể điều chỉnh được ELCOMETER 3525 (75mm, 0-100µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

32,542,439₫

Mô tả

Độ dày: 0 - 100μm

Độ rộng: 75mm

Cộng 30mm(1.2") vào độ rộng để tính tổng độ rộng

 Dưỡng tạo màng sơn Baker có thể điều chỉnh được ELCOMETER 3525 (75mm, 0-100µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/