Dung dịch TISAB II cho điện cực Floride HANNA HI4010-00 (500mL) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

2,060,784₫

Mô tả

HI4010-00 là dung dịch TISAB II điều chỉnh cường độ ion cho các điện cực chọn lọc ion florua (ISE)

Dung dịch TISAB II giúp ổn định ion trong mẫu và dung dịch chuẩn.

Dùng cho điện cực chọn lọc ion đo floride.

Rất cần thiết khi đo Floride.

 Dung dịch TISAB II cho điện cực Floride HANNA HI4010-00 (500mL) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/