Dung Dịch Hiệu Chuẩn TDS HANNA HI70032C (20 mL x 25 gói, 1,382 mg/L) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,473,120₫

Mô tả

HI70032C là dung dịch hiệu chuẩn TDS 1,382 mg/L (ppm) chất lượng cao theo NIST, cung cấp kèm Giấy chứng nhận Phân tích

Đóng gói: 20 mL x 25 gói

 Dung Dịch Hiệu Chuẩn TDS HANNA HI70032C (20 mL x 25 gói, 1,382 mg/L) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/