Dung dịch hiệu chuẩn Floride 10ppm có TISAB II HANNA HI4010-10 (500 mL) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

3,069,000₫

Mô tả

Dung dịch chuẩn Floride 10ppm được trộn sẵn với TISAB II  

Độ chính xác ±0.2ppm @25°C

Dùng để hiệu chuẩn điện cực ISE đo floride

Hạn sử dụng ít nhất 1.5 năm

Cung cấp kèm Chứng Nhận Phân Tích (COA) 

 Dung dịch hiệu chuẩn Floride 10ppm có TISAB II HANNA HI4010-10 (500 mL) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/