Dung dịch hiệu chuẩn Floride 1000 ppm HANNA HI4010-03 (500 mL) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

3,113,748₫

Mô tả

HI4010-03 là một dung dịch chuẩn Floride 1000 ppm chất lượng cao.

Dung dịch hiệu chuẩn Hanna có số lô sản xuất và ngày hết hạn ghi rõ trên nhãn và có vòng bảo vệ ở nắp để đảm bảo chất lượng dung dịch. 

Chuẩn 1000 ppm Floride

Màng đảm bảo chất lượng

Số lô sản xuất và hạn sử dụng in trên nhãn

 Dung dịch hiệu chuẩn Floride 1000 ppm HANNA HI4010-03 (500 mL) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/