Dung Dịch Hiệu Chuẩn Độ Đục 500 FTU (30mL) Hanna HI93703-05 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

2,942,676₫

Mô tả

Độ đục @25°C: 500 FTU
Đóng gói: chai
Kích thước: 30 mL
Số lượng: 1
Chứng nhận phân tích: Không

 Dung Dịch Hiệu Chuẩn Độ Đục 500 FTU (30mL) Hanna HI93703-05 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/