Dung dịch chuẩn ion nitrat HORIBA Y043 (14 mL x 6) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,783,980₫

Mô tả

Chi tiêu đo: NO3-

  • Y043 2000ppm Nitrate Ion Standard Solution
  • 14-ml x 6 bottles
  • For Cardy C-141, Twin B-343, and LAQUAtwin B-743, NO3-11
 Dung dịch chuẩn ion nitrat HORIBA Y043 (14 mL x 6) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/