Dung dịch chuẩn ion nitrat 5000 ppm HORIBA Y041 (14 mL x 6) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,783,980₫

Mô tả

Chi tiêu đo: NO3-

  • Y041 5000ppm Nitrate Ion Standard Solution
  • 14-ml x 6 bottles
  • For Twin B-341 and LAQUAtwin B-741, NO3-11C
 Dung dịch chuẩn ion nitrat 5000 ppm HORIBA Y041 (14 mL x 6) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/