Dung dịch chuẩn ion nitrat 300 ppm HORIBA Y042 (14 mL x 6) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,783,980₫

Mô tả

Chi tiêu đo: NO3-

  • Y042 300ppm Nitrate Ion Standard Solution
  • 14-ml x 6 bottles
  • For Twin B-341, B-342 and LAQUAtwin B-741, B-742, NO3-11C, NO3-11S

 

 Dung dịch chuẩn ion nitrat 300 ppm HORIBA Y042 (14 mL x 6) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/