Dung dịch chuẩn ion kali HORIBA Y031H DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,783,980₫

Mô tả

Chi tiêu đo: K+
  • Y031H 2000ppm Potassium Ion Standard Solution 
  • 14-ml x 6 bottles
  • For Cardy 131 and LAQUAtwin B-731, K-11
 Dung dịch chuẩn ion kali HORIBA Y031H DEEP52 https://yeuhangduc.vn/