Dung Dịch Chuẩn CAL Check Clo Dư Và Clo Tổng Cho Máy Đo Quang HANNA HI97701-11 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

6,725,664₫

Mô tả

- 2 cuvet đã chứa sẵn dung dịch clo dư và clo tổng tại 0.00 và 1.00mg/L

- Cung cấp kèm hộp chắn sáng, đảm bảo chất lượng chuẩn.

- Dùng để kiểm tra độ chính xác và hiệu chuẩn máy HANNA

- Chỉ dùng cho Máy Đo Quang HANNA HI97701 và HI97711

- Dùng đến khi hết hạn sử dụng (>1 năm).

- Cung cấp kèm COA và MSDS.

 Dung Dịch Chuẩn CAL Check Clo Dư Và Clo Tổng Cho Máy Đo Quang HANNA HI97701-11 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/