Dung dịch châm điện cực Floride HANNA HI7075 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,785,564₫

Mô tả

Mô tả: Dung dịch điện phân, 1.7M KNO₃, 0.7M KCl

Đóng gói: chai

Kích cỡ: 30 mL

Số lượng: 4

 Dung dịch châm điện cực Floride HANNA HI7075 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/