Dung dịch châm điện cực Ammonia HORIBA 500-NH3-IFS (500mL) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/