Đầu dò thẳng (trên nền kim loại từ tính) Elcometer T456CF2S (0-5mm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

26,741,286₫

Mô tả

Dải đo : 0 - 5 mm (0-200 mils)

Độ chính xác : ±1-3% hoặc ±1.0 mil (±20µm)

Độ phân giải : : 0.1 mil: 0-50 mils; 1mil: 50-200 mils (1µm: 0-1mm; 10µm: 1-5mm)

Đường kính bề mặt lồi nhỏ nhất : 4mm

Đường kính bề mặt lõm nhỏ nhất : 25mm

 Đầu dò thẳng (trên nền kim loại từ tính) Elcometer T456CF2S (0-5mm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/