Đầu dò thẳng máy đo độ dày lớp phủ ELCOMETER T456CF1S (0-1500μm, từ tính) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

19,212,336₫

Mô tả

Thang đo: 0-1500μm
Độ phân giải: 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm
Độ chính xác: ±1-3% hoặc ±2.5μm
Headroom nhỏ nhất: 85 mm
Đường kính mẫu nhỏ nhất: 4 mm
Bán kính mặt lồi nhỏ nhất: 4 mm
Bán kính mặt lõm nhỏ nhất: 25 mm

 Đầu dò thẳng máy đo độ dày lớp phủ ELCOMETER T456CF1S (0-1500μm, từ tính) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/