Đầu dò phi kim ELCOMETER 456 (0-500μm; 90°; 45mm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

36,808,844₫

Mô tả

Độ chính xác: ±1-3% hoặc ±2.5μm (±1-3% hoặc ±0.1mil)

Dải đo: 0-500μm (0-20mils)

Độ phân giải: 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils); 1μm: 100-500μm (0.1mil: 5-20mils)

Đầu dò Mini - 90°, dài 45mm (1.77")

Headroom tối thiểu: 16mm (0.63")

Độ dày: 7mm (0.28")

Đường kính mẫu tối thiểu: 4mm (0.16")

Đường kính bề mặt lồi tối thiểu: 6mm (0.24")

Bán kính bề mặt lõm tối thiểu: 8.5mm (0.33")

 Đầu dò phi kim ELCOMETER 456 (0-500μm; 90°; 45mm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/