Đầu dò phi kim ELCOMETER 456 (0~1.500μm; Mini 90°; 400mm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

27,118,377₫

Mô tả

Dải đo: 0-1.500μm (0-60mils)

Độ chính xác: ±1-3% hoặc ±2.5μm (±1-3% hoặc ±0.1mil)

Độ phân giải:

- 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils)

- 1μm: 100-1.500μm (0.1mil: 5-60mils)

Chiều dài đầu dò: 400mm (15.7”)

Headroom tối thiểu: 16mm (0.63”) 

Đường kính mẫu tối thiểu: 4mm (0.16”)

 Đầu dò phi kim ELCOMETER 456 (0~1.500μm; Mini 90°; 400mm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/