Đầu dò ngoài loại FN KERN ATG 01 (cho máy đo độ dày lớp phủ) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/