Đầu dò loại F5 Rebar ELCOMETER 355 (0-800µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

35,169,849₫

Mô tả

Dải đo: 0-800µm (0-32mils)

Độ chính xác: ±1% hoặc ±2μm (±0.08mil)

Độ phân giải: 1µm: 0-800µm (0.1mil: 0-32mils)

Headroom tối thiểu: 85mm (3.35")

Đường kính mẫu tối thiểu: 4mm (0.16")

 Đầu dò loại F5 Rebar ELCOMETER 355 (0-800µm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/