Đầu dò kim loại ELCOMETER 456 (0-500μm; 150mm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

37,721,970₫

Mô tả

Độ chính xác: ±1-3% hoặc ±2.5μm (±1-3% hoặc ±0.1mil)

Dải đo: 0-500μm (0-20mils)

Độ phân giải: 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils); 1μm: 100-500μm (0.1mil: 5-20mils)

Đầu dò Mini - Thẳng, dài 150mm (5.90")

Headroom tối thiểu: 6mm (0.24")

Đường kính mẫu tối thiểu: 3mm (0.12")

Đường kính bề mặt lồi tối thiểu: 1.9mm (0.07")

Bán kính bề mặt lõm tối thiểu: 6.5mm (0.26")

 Đầu dò kim loại ELCOMETER 456 (0-500μm; 150mm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/