Đầu dò kim loại ELCOMETER 456 (0-13mm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

27,833,949₫

Mô tả

Độ chính xác: ±1-3% hoặc ±50μm (±1-3% hoặc ±2.0mil)

Dải đo: 0-13mm (0-500mils)

Độ phân giải: 0-1mm (0.1mil: 0-50mils); 10μm: 1-5mm (1.0mil: 50-200mils)

Đầu dò thẳng

Headroom tối thiểu: 184mm (7.24")

Đường kính mẫu tối thiểu: 14mm (0.55")

Đường kính bề mặt lồi tối thiểu: 15mm (0.59")

Bán kính bề mặt lõm tối thiểu: 40mm (1.57")

 Đầu dò kim loại ELCOMETER 456 (0-13mm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/