Đầu dò kim loại ELCOMETER 456 (0~1.500μm; Mini 90°; 45mm;cáp 2m) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

40,301,118₫

Mô tả

Dải đo: 0-1.500μm (0-60mils)

Độ chính xác: ±1-3% hoặc ±2.5μm (±1-3% hoặc ±0.1mil)

Độ phân giải:

- 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils)

- 1μm: 100-1.500μm (0.1mil: 5-60mils)

Cáp: 2m (6.5")

Chiều dài đầu dò: 45mm (1.77”)

Headroom tối thiểu: 16mm (0.63”)

Đường kính mẫu tối thiểu: 4mm (0.16”)

 Đầu dò kim loại ELCOMETER 456 (0~1.500μm; Mini 90°; 45mm;cáp 2m) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/