Đầu dò kim loại ELCOMETER 456 (0~1.500μm; 90°; 45mm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

42,611,927₫

Mô tả

Dải đo: 0-1.500μm (0-60mils)

Độ chính xác: ±1-3% hoặc ±2.5μm (±1-3% hoặc ±0.1mil)

Độ phân giải:

- 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils)

- 1μm: 100-1.500μm (0.1mil: 5-60mils)

Cáp: 2m (6.5")

Chiều dài đầu dò: 45mm (1.77”)

Headroom tối thiểu: 16mm (0.63”)

Đường kính mẫu tối thiểu:  4mm (0.16”)

Đầu dò kim loại hàn kín giúp chống lại sự ăn mòn gây ra bởi dung dịch dùng trong quá trình mạ điện

 Đầu dò kim loại ELCOMETER 456 (0~1.500μm; 90°; 45mm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/