Đầu đo điện áp ELCOMETER T26620033-3 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

45,648,603₫

Mô tả

0.5 kV - 30,0 kV:
Công tắc an toàn kép trên tay cầm để tránh vô tình bật công tắc.

Cắt đầu ra điện áp khi tay người dùng không nắm chặt tay cầm.

Xử lý an toàn nhất

 Đầu đo điện áp ELCOMETER T26620033-3 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/