Đầu đo cho máy đo độ dày lớp phủ ELCOMETER 456 (150mm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

39,173,706₫

Mô tả

Chiều dài tối thiểu: 150mm (5.90")

Đường kính lấy mẫu tối thiểu: 51 x 51mm2  

(2 x 2 inch2)

Đường kính bề mặt lồi: 35mm (1.40")

Bán kính bề mặt lõm: 170mm (6.70")

 Đầu đo cho máy đo độ dày lớp phủ ELCOMETER 456 (150mm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/