Đầu dò C2 ELCOMETER 500 (750-9,000μm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

87,644,700₫

Mô tả

Dải đo: 750 - 9,000μm (30 - 355mils) 

Độ chính xác: ±2% hoặc ±10μm (±2% hoặc ±0.4mil) chọn giá trị lớn hơn

Độ phân giải: 

- Thấp: 10μm, 0.01mm, 1mil hoặc 0.001”   

- Cao: 1μm, 0.001mm, 0.1mil hoặc 0.0001”

 Đầu dò C2 ELCOMETER 500 (750-9,000μm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/