Đầu dò C1 ELCOMETER 500 (150-2,500μm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

75,692,975₫

Mô tả

Dải đo: 150 - 2,500μm (6 - 98mils)  

Độ chính xác: ±2% hoặc ±10μm (±2% hoặc ±0.4mil), chọn giá trị lớn hơn

Độ phân giải: 

- Thấp: 10μm, 0.01mm, 1mil hoặc 0.001”   

- Cao: 1μm, 0.001mm, 0.1mil hoặc 0.0001”

 Đầu dò C1 ELCOMETER 500 (150-2,500μm) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/