Đầu đo bọt biển con lăn ELCOMETER 270 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/