Chuẩn sắt thang thấp CAL Check™ HANNA HI96746-11 (0.00 và 0.80 mg/L) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

6,725,664₫

Mô tả

Thông số
Đóng gói: 2 cuvet chứa dung dịch chuẩn: 0.00 và 0.80 mg/L
Số lượng: 1 bộ

   HI96746-11 là một bộ cuvet dung dịch chuẩn chất lượng cao dùng để xác nhận và hiệu chuẩn máy quang đo sắt thang thấp HI96746. HI96746-11 bao gồm một cuvet "A" dùng để zero máy và một cuvet "B" để xác nhận hoặc hiệu chuẩn. Giá trị chuẩn từ cuvet "B" là 0.80 ± 0.07 mg/L @25°C.Bộ chuẩn chất lượng cao được sản xuất tại nhà máy tiên tiến của chúng tôi sử dụng hóa chất trong một môi trường kiểm soát nhiệt độ.

Nội dung Giấy chứng nhận phân tích
- Mã hàng
- Số lô sản xuất
- Ngày hết hạn
- Giá trị chuẩn @ 25°C

Hộp đựng đi kèm:
- Chắn ánh sáng
- Tránh va đập

 Chuẩn sắt thang thấp CAL Check™ HANNA HI96746-11 (0.00 và 0.80 mg/L) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/