Chất kết dính dùng cho máy thử độ bám dính lớp phủ DEFELSKO Adhesive Kit for PosiTest AT DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,335,993₫

Mô tả

Dùng cho máy đo độ bám dính và độ kín lớp phủ

 Chất kết dính dùng cho máy thử độ bám dính lớp phủ DEFELSKO Adhesive Kit for PosiTest AT DEEP52 https://yeuhangduc.vn/