Chất chuẩn độ đục HANNA HI93703-10 (10 FTU,30mL) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,513,908₫

Mô tả

Thông số kỹ thuật
Đóng gói: chất chuẩn 10 FTU
Dung tích: 30 mL
Số lượng: 1 chai

 Chất chuẩn độ đục HANNA HI93703-10 (10 FTU,30mL) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/