Chất chuẩn đo độ mặn HANNA HI7037L (500ml) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

820,314₫

Mô tả

Phần trăm độ mặn của nước biển: 100%

Đóng gói: chai

Kích thước: 500 mL

Số lượng: 1

Giấy chứng nhận phân tích

 Chất chuẩn đo độ mặn HANNA HI7037L (500ml) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/