Chất chuẩn đo COD HANNA HI94754C-25 (Dichromate; 0~15000 mg/L; 25 ống thử) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

2,273,040₫

Mô tả

Phương pháp đo: Dichromate

Thông số: COD HR

Dải đo (O2): 0~15000 mg/L

Độ phân giải: 10 mg/L

Độ chính xác: ±150 mg/L ±3% theo số đọc

 Chất chuẩn đo COD HANNA HI94754C-25 (Dichromate; 0~15000 mg/L; 25 ống thử) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/