Chất chuẩn đo COD HANNA HI93754A-25 (0 to 150 mg/L O₂) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

2,083,356₫

Mô tả

Thang đo:0 to 150 mg/L O₂
Độ phân giải:1 mg/L
Độ chính xác:±5 mg/L ±5% giá trị
Màu nhãn ống:Đỏ
Đóng gói:Ống
Số lượng:    25
Phương pháp: dichromate EPA
 Chất chuẩn đo COD HANNA HI93754A-25 (0 to 150 mg/L O₂) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/