Chất chuẩn đo Canxi HANNA HI937521-01 (50 lần thử) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

1,346,796₫

Mô tả

Dãy đo: từ 0 đến 400 mg/L
Đóng gói: chai
Số lượng: 50 lần
Phương pháp: Phương pháp oxalate. Phản ứng giữa canxi và thuốc thử tạo màu đỏ trong mẫu.
 Chất chuẩn đo Canxi HANNA HI937521-01 (50 lần thử) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/