Cảm biến M-60 PCE CT 90-M60 (0-60mm; Fe và non-Fe) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

24,205,500₫

Mô tả

Dải đo: 0 ... 60 mm (Fe và NFe *)

Độ chính xác: ± (0.03xh + 0.003) mm

Vật liệu đo:

* Fe và NFe: chất nền sắt từ và không sắt từ

Ứng dụng: Đo lớp phủ dày

 

 Cảm biến M-60 PCE CT 90-M60 (0-60mm; Fe và non-Fe) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/