Cảm biến đo độ dày PCE CT 80-FN3 (3000µm, dùng cho máy đo độ dày CT 80) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

38,758,500₫

Mô tả

Dải đo: Fe: 0 ... 3000

Dải đo: NFe: 0 ... 3000

Độ chính xác: ± (2% of Mw + 1 μm)

Đường kính: 17 mm

Các điểm hiệu chuẩn: 50μm, 100μm, 250μm, 500μm, 1000μm

Tấm vật liệu FE và N

Cung cấp bao gồm:

1 cảm biến tiêu chuẩn FN3 PCE-CT 80-FN3

1 Bộ lá hiệu chuẩn 50μm, 100μm, 250μm, 500μm, 1000μm

1 Tấm hiệu chuẩn FE và N

 

 Cảm biến đo độ dày PCE CT 80-FN3 (3000µm, dùng cho máy đo độ dày CT 80) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/