Cảm biến đo độ dày PCE CT 80-FN2 (2000µm,dùng cho máy đo độ dày CT 80) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

37,867,500₫

Mô tả

Dải đo: Fe: 0 ... 2000

Dải đo: NFe: 0 ... 2000

Độ chính xác: ± (2% of Mw + 1 μm)

Đường kính: 17 mm

Các điểm hiệu chuẩn: 50μm, 100μm, 250μm, 500μm, 1000μm

Tấm vật liệu FE và N

Cung cấp bao gồm:

1 cảm biến tiêu chuẩn FN2 PCE-CT 80-FN2

1 Bộ lá hiệu chuẩn 50μm, 100μm, 250μm, 500μm, 1000μm

1 Tấm hiệu chuẩn FE và N

 Cảm biến đo độ dày PCE CT 80-FN2 (2000µm,dùng cho máy đo độ dày CT 80) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/