Cảm biến đo độ dày dùng cho máy đo độ dày CT 90 PCE CT 90-M30 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

24,205,500₫

Mô tả

Dải đo: 0 ... 30 mm

Độ chính xác: ± (0.03xh + 0.002) mm

Đối tượng đo: lớp phủ dày

 Cảm biến đo độ dày dùng cho máy đo độ dày CT 90 PCE CT 90-M30 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/