Cảm biến đo độ dày dùng cho máy đo bề mặt CT 90 PCE CT 90-NFe-2 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

20,245,500₫

Mô tả

Dải đo: 0 ... 2000 μm

Độ chính xác: ± (0.03xh + 0.002) mm

Đối tượng đo: Lớp oxit anốt, lớp sơn

 

 Cảm biến đo độ dày dùng cho máy đo bề mặt CT 90 PCE CT 90-NFe-2 DEEP52 https://yeuhangduc.vn/