CAL Check™ Chuẩn Clo Tổng HANNA HI96711-11 (0.00 to 5.00 mg/L) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/

6,725,664₫

Mô tả

Nội dung Giấy chứng nhận phân tích

- Mã hàng

- Số lô sản xuất

- Ngày hết hạn

- Giá trị chuẩn @ 25°C

Hộp đựng đi kèm:

- Chắn ánh sáng

- Tránh va đập

Máy tương thích:

- HI96101

- HI96104

- HI96710

- HI96711

- HI96725

- HI96745

HI96711-11 là một bộ cuvet dung dịch chuẩn chất lượng cao dùng để xác nhận và hiệu chuẩn máy quang cầm tay đo Clo tổng có thang đo 0.00-5.00 mg/L (ppm). HI96711-11 bao gồm một cuvet "A" dùng để zero máy và một cuvet "B" để xác nhận hoặc hiệu chỉnh. Giá trị mong đợi từ cuvet "B" là 1.00 +/- 0.03 mg/L clo dư @ 25°C.Bộ chuẩn chất lượng cao được sản xuất tại nhà máy tiên tiến của chúng tôi sử dụng hóa chất trong một môi trường kiểm soát nhiệt độ.

 

 CAL Check™ Chuẩn Clo Tổng HANNA HI96711-11 (0.00 to 5.00 mg/L) DEEP52 https://yeuhangduc.vn/